Nedeľa 23.01.

Nedeľa 35. týždňa po Päťdesiatnici

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup