O projekte Časoslov.sk

Aplikácia Časoslov ponúka v slovenskom jazyku modlitby kontinuálneho posväcovania času byzantsko-slovanského obradu známych pod názvom časoslov. Ide o modlitby, ktoré pozývajú človeka v priebehu dňa sa viackrát zastaviť a v modlitbe posvätiť danú chvíľu a daný deň. Aplikáciu Časoslov zastrešuje Rada pre mládež Košickej eparchie ako jeden z prostriedok pastorácie mládeže. Určená je však pre všetkých ľudí, zvlášť gréckokatolíkov, túžiacich prehlbovať svoj duchovný život.

Novinky v projekte

Kontaktujte nás

casoslov@grkatke.sk