Utorok 25.01.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup