Ornament
Ornament

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Kánon Najsvätejšej Trojici zložený zo všetkých ôsmich hlasov

Hlas 1. Pieseň 1.

Irmos: Nesmrteľný Pane, * tvoja víťazná pravica sa preslávila mocou a velebnosťou. * Zničila nepriateľa a Izraelovi hlbinami mora novú cestu otvorila.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Jediný trojosobný Bože, * serafíni ťa výslovne oslavujú: * Si bezpočiatočný, večne jestvujúci, * všetko tvoriaci a nepochopiteľný. * Teba každý jazyk verne uctieva perami.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Bože, aby si vyjavil ľuďom svoje božstvo ako jediné, * a predsa do troch osôb vyžarujúce, * stvoril si najprv človeka na svoj obraz * a z lásky si mu dal rozum, slovo a ducha.

Sláva: Z výsosti si prejavil, Otče, * jednotnú moc v troch božských osobách * a povedal si spolupodstatnému Synovi svojmu i Svätému Duchu: * „Poďte, zmetieme jazyky hriešnikov.“

I teraz: Nezrodený Otec je rozumom, * ktorý svätopisci obrazne vyjavili. * Bezpočiatočné Slovo je jeho spolupodstatný Syn. * Treťou osobou je Svätý Duch, * ktorý v Panne uskutočnil vtelenie Slova.

Hlas 2. Pieseň 3.

Irmos: Bože, upevnil si ma skalou viery, * otvoril si moje ústa proti nepriateľom, * aby som mohol zaspievať: * „Niet svätého nad nášho Boha * a niet spravodlivejšieho nad teba, Pane.“

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Kriste, ktorý si čo do podstaty rovný s Otcom, * oslavujem ťa s anjelskými zbormi. * Nepochopiteľne pochádzaš ako Život zo Života * a si jediným naším Bohom. * A niet svätého nad teba, Pane.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Trojjediný Bože, * nedeliteľná jednota, * ty si stvoril nehmotné nebeské bytosti * ako diela svojej dobroty, * aby ti ustavične spievali. * Teraz prijmi chválu aj z našich úst.

Sláva: Upevni nás skalopevnou vierou, * trojžiarivá Jednota, a roznieť hĺbkou svojej lásky * srdcia a mysle svojich služobníkov. * Ty si naším Bohom, v ktorého dúfame, * aby sme neboli zahanbení.

I teraz: Ten, ktorý stvoril vesmír, * v tvojom živote, Bohorodička, * sám sa nevýslovnou dobrotou zrodil. * A všetkým zažiarilo trojslnečné Svetlo * jediného Boha a Pána.

Sedalen, 2. hlas, podoben Blahoutróbija:

Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad tými, * ktorých si stvorila, a zbav nás každého odsúdenia. Ty všetko môžeš ako štedrý Boh, najmilostivejší. * Preto padáme pred tebou a voláme: * „Zhrešili sme, odpusť nám, Pane.“

Sláva: Dobrotivý Bože, keď si na začiatku stvoril Adama, * vtedy si povedal svojmu jednopodstatnému Slovu: * „Učiňme ho na svoju podobu.“ * Svätý Duch bol rovnako pri tom ako Spolutvorca. * Preto ti spievame: * „Bože, Stvoriteľ náš, sláva tebe!“

I teraz: Keď k nám Boh zostúpil, vtedy sa umiestnil, * Prečistá Panna, v tvojom najčistejšom živote. * Tvojím prostredníctvom tak spasil ľudskú prirodzenosť * a poskytoval všetkým ľuďom nebeské kráľovstvo. * Preto ti spievame: * „Prečistá Bohorodička, Vládkyňa, raduj sa!“

Hlas 3. Pieseň 4.

Irmos: Preukázal si nám, Pane, vrúcnu lásku: * Svojho jednorodeného Syna si za nás na smrť vydal, * preto ti s vďačnosťou voláme: * „Sláva tvojej moci, Pane!“

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Od Otca ako z koreňa vyrazili dva výhonky: * Syn a pravý Duch, * Bohom zasadené výhonky jednej podstaty * a kvety rovnako večné, * lebo je jedno božstvo v troch osobách. (Dvakrát)

Sláva: Zbory anjelov ustavične teba, nepochopiteľného Boha, ospevujú. * S nimi aj my ťa oslavujeme a voláme: * „Od vekov jestvujúca Trojica, * spas svojich služobníkov, * lebo si najdobrotivejšia.“

I teraz: Zapálil si v nás svoju lásku, * najmilostivejší Synu Boží, * ktorý si sa pre nás navždy stal človekom * a poučil si nás o tajomstve jedného a trojsvätého božstva. * Preto ťa oslavujeme.

Hlas 4. Pieseň 5.

Irmos: Všetci obdivujú tvoju nesmiernu slávu, * ó, prečistá Panna, * lebo si pod srdcom nosila všemohúceho Boha, * porodila si večného Syna * a všetkých svojich ctiteľov * pokojom si obdarila.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Chápeme vierou všetko tvoriace božstvo, * jednu, neprístupnú bytosť, * ale tri večne živé osoby, * dokonale zjednotené. * V tomto tajomstve ctíme Otca i Syna, i Svätého Ducha, * rovnako večnú bytosť.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Trojslnečné Svetlo, * nech ma ožiari jas tvojej jedinej, * božskej a nestvorenej podstaty. * Prameň opravdivého svetla * a zdroj každého osvietenia, * daj, aby som pochopil * a odzrkadľoval tvoju dobrotu.

Sláva: Pane, verne ťa ospevujeme * ako jediného Stvoriteľa všetkých vecí, * zachovávateľa, premúdreho vodcu * a pravého darcu života: * Trojsvätý Vládca, zachráň nás, * ktorí ťa spevom oslavujeme.

I teraz: Ten, čo chcel človeka padlého do záhuby * povzniesť k božskej dôstojnosti, * z milosti ho stvoril * a ukázal na ňom svoj božský obraz a podobu: * Stal sa človekom z teba, Panna, * a tak hlásal trojičnosť božského princípu.

Hlas 5. Pieseň 6.

Irmos: Kriste, Vládca, skroť more hriechmi vášní rozbúrené, * ktoré chce dušu moju zahubiť; * pre svoju nekonečnú dobrotu * zachráň ma od večnej záhuby.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Svojou podstatou, Bože, * si od večnosti trojsväté božstvo, * a predsa si jedna Trojica: * ako spolurovná a spoluúčinkujúca * tak čo do jestvovania, ako aj čo do vôle.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Dostatočne sa vyjadril prorok o tebe, Pane, * keď ospevoval Otca, tvoje Svetlo: * „Uzrieme skrze Ducha svetlo Syna, * jediného najsvätejšieho Boha.“

Sláva: Nezloženou bytosťou je Boh v troch osobách * a má jedinú silu a jedinú moc: * V ňom spočíva všetko stvorenie * a ním sa obnovuje.

I teraz: Bože jediný a trojjediný, * zbav hriechov a nebezpečenstva tých, * ktorí ťa spevom oslavujú, * na príhovor Bohorodičky.

Sedalen, 5. hlas, podoben Sobeznačáľnoje Slóvo:

Trojsväté Svetlo oslavujme * a pokloňme sa nedeliteľnej Trojici, * lebo osvietila, zmilovala sa a vytrhla zo záhuby celé ľudské pokolenie, * zbavila celý svet zvodov modlárstva * a darovala nám nebeské kráľovstvo.

Sláva i teraz, bohorodičník: Už nič nechápem, preto sa utiekam k tebe, Bohorodička, * ktorá si nádejou všetkých ľudí, * útočiskom hriešnikov i ponížených a volám: * Zhrešil som a zotrvávam v zlom, * som bezcitný úbožiak: * Zmiluj sa nado mnou prv, než zahyniem, * obráť ma a zbav mňa nehodného všetkých múk.

Hlas 6. Pieseň 7.

Irmos: Bohabojným mládencom * **anjel ochladil ohnivú

pec, * Chaldejcov však zničil plameňom * a mučiteľa priviedol k zvolaniu: * „Požehnaný si, Bože našich otcov.“**

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Stvor vo mne pevnú myseľ, trojsvätá Jednota, * aby som chránil a zachovával tvoje božské príkazy * a vždy ťa verne ospevoval: * „Požehnaný si, Bože našich otcov.“

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Bože, totožnosťou podstaty si oslavovaný, * jediný nevýslovný jestvujúci v troch osobách, * zachráň nás všetkých * od rôznych pokušení a bied.

Sláva: Oslavujeme ťa ako jediného Boha * rovnakej podstaty spoluvečného vlastnosťami osôb božstva. * Zjavne a nezmeniteľne sa prejavuješ ako Trojica.

I teraz: Boh jestvujúci od večnosti * prijal z tvojho lona, Prečistá Panna, * našu ľudskú prirodzenosť s telom i dušou * a naučil nás všetkých volať: * „Požehnaný si, Bože našich otcov.“

Hlas 7. Pieseň 8.

Irmos: Nespáliteľný ker v ohni na Sinaji * zjavil Boha pomaly hovoriacemu a zajakavému Mojžišovi. * A horlivosť za Boha prejavili i traja neochvejní mládenci v ohnivej peci spevom: * Všetky diela Pánove ospevujte Pána * a oslavujte ho naveky.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Učiň, Pane, aby srdcia tých, čo ťa ospevujú, * boli osvetlené trojitými lúčmi žiarivého Slnka. * A teraz, trojjediný Bože, * daj nám všetkým poznať tvoju dobrotu, * nakoľko sme toho hodní, * aby sme s rovnakou vierou ospevovali tvoju velebnosť naveky.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Všetko máš v moci, jediné, trojsväté a večné božstvo: * Vládneš nad nebom a zemou, * preto ma svojou láskou priviň k sebe * a vždy ma ochraňuj, aby som ti spieval: * „Všetky diela Pánove, ospevujte Pána * a zvelebujte ho naveky.“

Sláva: Učiň ma chrámom svojej trojsvätej žiary, dobrodinec, * ktorý človeka miluješ. * Daj mi, Vládca, účasť na spoločenstve * neprístupnom neviditeľným nepriateľom * a telesným rozkošiam, * jednopočiatočný Bože môj, * Pán slávy, a budem ťa ospevovať naveky.

I teraz: Božské Svetlo, ktoré zažiarilo z tvojho lona, * prečistá Božia Matka, * osvietilo celý svet trojnásobným svetlom Slnka * a zem učinilo druhým nebom. * A tá ti spieva: * Všetky diela Pánove, ospevujte Pána * a zvelebujte ho naveky.

Hlas 8. Pieseň 9.

Irmos: Žaslo nebo, divili sa končiny zeme, * že sa Boh zjavil v ľudskom tele. * A tvoje lono, Prečistá, * učinil priestrannejšie ako nebesia. * Preto spolu s anjelmi * aj vládcovia národov ťa velebia.

Verš: Presvätá Trojica, Bože náš, sláva tebe!

Tebe, bytosť bez počiatku, * ktorá nad všetkým vládneš a všetko tvoríš, * teba nadčasovú, životodarnú, milosrdnú, * jednopočiatočnú Trojicu, * ktorá si dobrotivá a ľudí miluješ, * teba teraz oslavujeme a prosíme za odpustenie hriechov, * za pokoj na celom svete a za jednotu Cirkvi. (Dvakrát)

Sláva: Jediná moc, ožiarujúce, trojsväté a jediné božstvo, * prijmi tých, ktorí ťa dôstojne ospevujú: * Odpusť im hriechy, zbav pokušenia a priestupkov. * Udeľ láskavo čo najskôr svetu pokoj * a cirkvám zjednotenie.

I teraz: Kriste, Spasiteľu môj, * zostúpil si do panenského lona * a zjavil si sa svetu ako Bohočlovek nezmeniteľne a jasne. * A sľúbil si, že budeš vždy prebývať so svojimi služobníkmi. * Preto na príhovor svojej Rodičky * daruj pokoj celému svojmu ľudu.

Potom tropáre:

Je dôstojné oslavovať ťa, presvätá Trojica, * ako nekonečného, jednej podstaty a predobrého nášho Boha. * Teba ospevujú všetci ľudia na zemi, * oslavujú ťa nebeské mocnosti, * všetko sa ti klania ako jednote bytostne trojosobnej.

Zvelebujeme ťa, Trojica v jednote, * opravdivý božský počiatok a Vládcu, * ktorý vládne ako Pán nad cherubínmi * a ako neporovnateľný Boh nad serafínmi.

Klaniame sa bezpočiatočnému Otcovi i Bohu * a s ním spoluvečnému Slovu so Svätým Duchom: * Verne oslavujeme nedeliteľnú, jednu zjednotenú bytosť, * Trojicu jednopodstatnú.

Oslavujeme všetci zbožnými piesňami Boha Otca i Syna, i Božieho Ducha, * trojosobné božstvo, * jeho moc, * jediné kráľovstvo i vládu.

Osvieť ma, Bože môj, lúčmi tvojho Svetla. * Trojjediný Tvorca, urob si vo mne príbytok svojej neprístupnej slávy, * lebo si plný svetla a nemeniteľný.

S bázňou oslavujme Krista, darcu života, * ktorý si nepochopiteľným spôsobom vzal telo z Márie Panny, * pred ktorým sa chvejú a trasú cherubíni * a ktorého oslavujú všetky nebeské mocnosti.

Je dôstojné so slzami a čo najvrúcnejšie prosiť teba, * láskyplného a najštedrejšieho Spasiteľa našich duší.

Prijmi, Kráľu, slzy, * prijmi plač a vzdychy úbožiaka, * a zbav ma večného ohňa a duchovnej tmy. * Učiň ma účastníkom Božieho kráľovstva.

Sláva: Otče všemohúci, Slovo Božie, * presvätý Duchu, jediná moc a podoba, * jediné božstvo a moc, * zmiluj sa a spas tých, čo sa ti klaňajú.

I teraz: Keď tvorstvo videlo tvojho Syna, Prečistá Panna, * vzkrieseného a osláveného, * naplnilo sa nevýslovnou radosťou: * Keď jeho oslavujeme, aj teba velebíme.

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blaže­ná a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafí­ni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ipakoj, 2. hlas

Kriste Bože, po tvojom utrpení ženy išli ku hrobu, * aby pomazali prečisté tvoje telo. * Pri hrobe uvideli anjelov a naľakali sa, * počuli od nich zvesť, že Pán vstal z mŕtvych * a udelil svetu veľké milosrdenstvo.

Pane, zmiluj sa. (40x)

Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, prednášame: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Pri súkromnej modlitbe prednášame po prepustení túto modlitbu až po Amen, ďalej už nie. Pri spoločnej modlitbe ju vynechávame a modlíme sa hneď od Požehnajte ma:

Tým, ktorí nás nenávidia a krivdia nám, odpusť, Pane, milujúci človeka. Tým, ktorí nám preukazujú dobro, odplať dobrom. Našim bratom (a sestrám), a príbuzným daruj to, čo si prosia na spásu a večný život. Chorých navštív a dopraj im zdravie. Sprevádzaj plaviacich sa po mori a buď pri putujúcich. Bojuj po boku tých, ktorí spravujú našu krajinu. Daruj odpustenie hriechov tým, ktorí nám slúžia a milujú nás, a zmiluj sa vo svojom veľkom milosrdenstve nad tými, ktorí nás nehodných prosili o modlitby. Spomeň si, Pane, na našich zosnulých otcov a bratov (a sestry), a daruj im pokoj tam, kde svieti svetlo tvojej tváre. Spomeň si, Pane, na našich prenasledovaných bratov (a sestry), a zbav ich každého útoku. Spomeň si, Pane, na darcov a dobrodincov v tvojich svätých cirkvách a daruj im to, čo si prosia na spásu a večný život. Spomeň si, Pane, aj na nás, tvojich pokorných, hriešnych a nehodných služobníkov. Osvieť náš rozum svetlom tvojej múdrosti a veď nás po ceste tvojich prikázaní, na príhovor našej prečistej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých tvojich svätých, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Po prepustení sa kňaz skláňa pred modliacimi sa hovoriac:

Požehnajte ma, úctyhodní otcovia a bratia (i sestry), a odpustite mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) i po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

A všetci spolu odpovedajú:

Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, úctyhodný otče.

Potom sa všetci spoločne skláňajú pred predstaveným alebo kňazom a prosia o odpustenie:

Požehnaj ma, úctyhodný otče, a odpusť mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) a po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

Predstavený alebo kňaz odpovedá:

Boh nech vám svojou milosťou odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami všetkými.

Modlime sa za nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi (povie meno), rímskeho pápeža.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za tých, čo spravujú našu krajinu.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za všetkých katolíckych biskupov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za šľachetných zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

[Modlime sa za našich úctyhodných otcov, protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno), igumena (povie meno).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.]

Modlime sa za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov (a sestry) v Kristovi.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslaných a za tých, ktorí sú vzdialení.

Boh nech ich ochraňuje a zmiluje sa nad nimi.

**Modlime

sa za našich dobrodincov.**

Boh nech im to vynahradí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo tomto svätom dome).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za tých, ktorí nás nenávidia, a za tých, ktorí nás milujú.

Boh nech im odpustí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslobodenie zajatých.

Boh nech ich vyslobodí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za cestujúcich.

Boh nech ich sprevádza na ich ceste.

Modlime sa za chorých a trpiacich.

Boh nech ich pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za zarmútených a väznených.

Boh nech ich navštívi a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za všetkých pravoverných kresťanov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za hojnosť plodov zeme.

Boh nech rozmnoží plody zeme.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ornament