Tolkovánije - mesačný podcast

Započúvajte sa do katechéz v ktorých sa o. Kyriak Nepustovník venuje jednoduchým otázkam bohoslužobného života.
Týmto katecházam ktoré budeme zverejňovať mesačne, prepožičal hlas o. Dominik Gromoš.
Autorom zborového spevu "Svjatyj Bože" je zbor sv. Romana Sladkopevca.