Pondelok 22.02.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu