Nedeľa 21.02.

Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – Nedeľa ortodoxie

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie