Ornament Ornament

Bratia, my silní sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech každý z nás hľadá záľubu v blížnom na dobro pre budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: „Dopadli na mňa urážky tých, ktorí urážajú teba.“ Veď to, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané na naše ponaučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písiem mali nádej. Boh trpezlivosti a útechy nech vám daruje to isté, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu.

Ornament