Nedeľa 28.02.

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta