Streda 24.02.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca – presun z 28. marca