Nedeľa 11.6.

Nedeľa 2 týždňa po Päťdesiatnici

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš