Piatok 9.6.

Poprazdenstvo Slávnostnej poklony (do 14. júna vrátane)

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup