Štvrtok 15.6.

Ukončuje sa sviatok Slávnostnej poklony

Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter. Svätý prorok Amos