Piatok 16.6.

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup