Nedeľa 21.5.

Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena