Piatok 26.5.

Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia

Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich