Utorok 23.5.

Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup