Nedeľa 16.01.

Nedeľa 34. týždňa po Päťdesiatnici

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra