Piatok 14.01.

Ukončenie sviatku svätých Bohozjavení

Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska