Nedeľa 09.05.

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom

renesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari. Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.