Štvrtok 13.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista