Streda 12.05.

Ukončuje sa sviatok Paschy

Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha