Piatok 12.03.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský

Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež