Nedeľa 9.6.

Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup