Piatok 14.6.

Svätý prorok Elizeus

Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha