Nedeľa 14.4.

Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež
Svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios