Štvrtok 18.4.

Prepodobný Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu