Streda 17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akkakios