Nedeľa 18.2.

Nedeľa 1. týždňa Veľkého pôstu – Nedeľa ortodoxie

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež