Ornament

Tropár, 5. hlas Veriaci, oslavujme Slovo, – večné ako Otec i Svätý Duch, – lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. – Ospevujme ho a klaňajme sa mu. – Veď v tele vystúpilo na Kríž. – Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých – svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

Tropár, 2. hlas Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, – prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. – Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na Kríž, – aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. – Preto ti vďačne spievame: – „Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“

Kondák, 8. hlas Neopísateľné Slovo Otcovo – pochopili sme, Bohorodička, – keď z teba telo prijalo. – Vtedy vrátil Vládca pôvodnú krásu svojmu obrazu, – ktorý sme v raji poškvrnili, – lebo vo svojej dobrote ho vzal na seba. – My, čo veríme vo večnú spásu, – predstavujeme ho slovom i skutkom.

Prokimen, 4. hlas

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, – a tvoje meno je slávne a hodné chvály naveky.

Verš: Pretože si spravodlivý vo všetkom, čo si urobil.

Aleluja, 4. hlas

Verš: Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena.

Verš: Vzývali Pána a on ich vypočul.

Namiesto Dôstojné

Z teba, Milostiplná:

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Plesajte, spravodliví, v Pánovi. – Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Ornament