Štvrtok 22.2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca