Pondelok 20.11.

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita
Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský
Filipovka