Ornament

Tropár, 4. hlas Dnes Anna prináša radosť všetkým. – Po rokoch smútku porodila dieťa, – jedinú dokonalú Pannu. – Teraz ju privádza do domu Pánovho – ako chrám Božieho Slova a jeho presvätú Matku. – Spolu s vrúcnymi modlitbami Bohu ju daruje.

Tropár, 4. hlas Blažená Jozafáta, – svojím duchom modlitby a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.

Kondák, 2. hlas Blažená Jozafáta, – spoluzakladateľka služobníc nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine, – prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti a mládež, – otcom si rozdávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si na krásu Božieho domu, – ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb, – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si vzorom pre všetky časy.

Kondák, 4. hlas Dnes jasá celý svet, – lebo sa chystá veľký sviatok Bohorodičky, – radostne volá: – „Ona je skutočným palácom nebies.“

Prokimen, 4. hlas

Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi.

Verš: Dobroreč, moja duša, Pánovi; Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aleluja, 5. hlas

Verš: Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti.

Verš: Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

Pričasten

Vetry sú tvojimi poslami, – ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Aleluja.

Ornament