Štvrtok 28.9.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona. Svätý Václav, český knieža