Nedeľa 1.10.

Nedeľa 18. týždňa po Päťdesiatnici

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.
Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich