Ornament

1. antifóna

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov, – túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Moje srdce i moje telo – vznášajú sa k Bohu živému.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

Veď aj vrabec si nájde príbytok – a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá.

Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spas nás.

2. antifóna

Oslavovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom – a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné.

Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.

Na teba sa spoľahnú tí, – čo tvoje meno poznajú.

Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.

Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, – vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.

Spas nás, Synu Boží, ty nás miluješ celým svojím srdcom, tebe spievame: Aleluja.

3. antifóna

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, – svoje verše venujem kráľovi.

Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:

Ty si najkrajší z ľudských synov, – z tvojich perí plynie milota.

Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:

Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, – nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.

Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože:

Vchod

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, – lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Tropár, 6. hlas Vo svojom najsvätejšom Srdci, Kriste Bože, – ukázal si hĺbku svojej lásky k nám. – Daj, aby sme teraz tvoje prikázania zachovávali – a tvoju lásku láskou splácali. – V budúcom veku nám dopraj, – aby sme mali účasť na tvojej nekonečnej dobrote – a tešili sa z krásy tvojho božstva.

Kondák, 7. hlas Svoje najsladšie Srdce, Spasiteľ, – ponúkol si ako prístav pokoja všetkým, – čo trpia a majú ťažkosti. – Uveď aj nás do jeho tíšin, – aby sme v ňom žili, aj život skončili – a stali sa hodnými – jeho večnej lásky. – Dovoľ nám večne pozerať na jeho božskú slávu.

Prokimen, 4. hlas Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom – a uprostred zhromaždenia ťa velebiť. Verš: Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána.

Aleluja, 6. hlas Verš: Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Verš: Jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.

Namiesto Dôstojné

Zvelebuj, moja duša, Srdce Spasiteľa – láskou k nám horiace.

Irmos, 2. hlas

Ty si naša túžba, naša sladkosť, – Slovo Božie, Synu Panny, Bože nad bohmi, – Pane, svätejší než všetci svätí. – Teba s Bohorodičkou velebíme.

Pričasten

Všetky končiny zeme – uzreli spásu nášho Boha. Aleluja.

Ornament