Nedeľa 4.6.

Nedeľa 1 týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha