Piatok 2.6.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha