Nedeľa 11.12.

Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – svätých praotcov