Ornament

11. decembra

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Východ z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja (Lk 1, 76-79).

Čítanie z komentára Ctihodného Bédu na evanjelium podľa Lukáša (II, 20):

Pán nás našiel sediacich vo tme a v tieni smrti, trápených dlhodobou slepotou hriechu a nevedomosti, oklamaných prefíkanosťou odvekého nepriateľa a zdrvených našimi chybami. Právom je smrť a lož pomenovaním pre diabla, kým Kristus je pravda a život. On nám priniesol pravé svetlo poznania a potom, čo rozohnal mraky poblúdenia, otvoril nám bezpečnú cestu do nebeskej vlasti. Usmernil kroky našich skutkov, aby sme mohli kráčať po ceste pravdy, ktorú nám ukázal a aby sme mohli vstúpiť do príbytkov večného pokoja, ktoré nám prisľúbil. Milovaní bratia, od chvíle, keď sme sa stali vlastníkmi darov nebeskej dobrotivosti a odkedy sme dostali prísľub večných dobier, velebme aj my Pána v každom čase, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. Jeho chvála nech je stále v našich ústach, nosme ho vo svojej mysli a jeden druhému zvestujme moc, vďaka ktorej nás povolal z tmy do svojho obdivuhodného svetla (1 Pt 2, 9).

Kondák:

Zmätený búrkou pochybností nemohol prehovoriť kňaz Zachariáš, ako to anjel predpovedal. No len čo po tvojom narodení, Pánov Predchodca, napísal tvoje milostivé meno, ihneď sa mu otvorili ústa i jazyk, takže zveleboval Boha a prorokoval: Požehnaný je Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud. A ty chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho a budeš spievať: Aleluja.

Ikos:

Keď sa okolití ľudia dopočuli o tvojom preslávnom a divnom narodení, v úžase sa spytovali jeden druhého: „Čím len bude tento chlapec?“ Preslávny Pánov Predchodca, my si ťa ctíme ako najväčšieho spomedzi tých, čo sa zo žien narodili a takto ti spievame:

Raduj sa, lebo už od svojho počatia si bol plný milostivých znakov! Raduj sa, lebo ťa Boh oslávil už pri tvojom narodení! Raduj sa, lebo už ako chlapčeka otec ťa nazval prorokom Najvyššieho! Raduj sa, lebo už v detstve si bol osvietený a posilňovaný Svätým Duchom!

Raduj sa, príbuzný vteleného Boha! Raduj sa, lebo ti Boh zveril poslanie byť Predchodcom a Krstiteľom! Raduj sa, Zora, zvestujúca svetu nové Svetlo! Raduj sa, Hviezda, osvetľujúca cestu ku Kristovi!

Raduj sa, Dennica nezapadajúceho Slnka! Raduj sa, Svietnik Svetla, čo nehasne! Raduj sa, lebo si pripravil cestu prichádzajúcemu Kristovi! Raduj sa, lebo si bol anjelom i človekom zároveň!

Raduj sa, veľký prorok Ján, Pánov predchodca a krstiteľ!

Ornament