Nedeľa 09.10.

Nedeľa 18. týždňa po Päťdesiatnici

Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. Svätý apoštol Jakub Alfejov. Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia