Ornament

Vchod Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom. – Spas nás, Synu Boží, – Ján ťa pokrstil v Jordáne, tebe spievame: Aleluja.

Tropár, 1. hlas Pri tvojom krste v Jordáne – zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. – Otcov hlas ti vydal svedectvo. – Nazval ťa svojím milovaným Synom. – Aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. – Svojím zjavením si osvietil celý svet. – Kriste Bože, sláva tebe.

Kondák, 4. hlas Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane, – a tvoje svetlo aj nás ožiarilo, – preto ťa vrúcne oslavujeme. – Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.

Prokimen, 4. hlas Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. – Boh je Pán a zjavil sa nám. Verš: Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Aleluja, 4. hlas Verš: Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Verš: Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!

Namiesto Dôstojné Zvelebuj, moja duša, Kráľa Krista, – ktorý sa dal pokrstiť v Jordáne.

Irmos, 2. hlas Žiaden jazyk nie je schopný – dôstojne ťa chváliť, Bohorodička. – Je nad ľudské sily primerane ťa ospevovať. – Predsa vo svojej dobrote prijmi prejavy našej viery. – Poznáš našu lásku k Bohu i k tebe. – Ty si záchrankyňa kresťanov. – Teba velebíme.

Pričasten Zjavila sa Božia milosť – na spásu všetkým ľuďom. Aleluja.

Tropár (cirkevnoslovansky), 1. hlas Vo Jordani kreščajuščusja tebi, Hospodi, – Trojčeskoje javisja poklonenije: – Roditelev bo hlas sviditeľstvovaše tebi, – vozľublennaho ťa Syna imenuja, – i Duch vo vidi holubini, izvistvovaše slovese utverždenije, – javlejsja, Christe Bože, – i mir prosviščej, slava tebi.

Ornament