Nedeľa 19.09.

Nedeľa po Povýšení

Nedeľa 17. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont