Nedeľa 16.05.

Siedma nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého