Ornament

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.

(ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Žalm 50

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo * a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil * a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku * a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia * a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete * ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; * Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; * potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Žalm 69

Bože, príď mi na pomoc; * Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život.

Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle.

Nech ustúpia a zapýria sa tí, * čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, * čo ťa hľadajú,

a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“ tí, * čo tvoju spásu milujú.

No ja som úbožiak a bedár; * Bože, ponáhľaj sa ku mne.

Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, * Pane, nemeškaj.

Žalm 142

Pane, vypočuj moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, * pre svoju spravodlivosť ma vypočuj.

A svojho služobníka na súd nevolaj, * veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi, * do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.

Duch sa mi zmieta v úz kostiach; * v hrudi mi srdce meravie.

Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam * a uvažujem o dielach tvojich rúk.

Vystieram k tebe ruky, * za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

Rýchle ma vypočuj, Pane, * lebo už klesám na duchu.

Neskrývaj predo mnou svoju tvár, * aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.

Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, * lebo sa spolieham na teba.

Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, * veď svoju dušu dvíham k tebe.

Pred nepriateľmi ma zachráň; * Pane, k tebe sa utiekam.

Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh; * na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý Duch.

Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; * pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.

Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, * zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník.

Sláva Bohu na nebi a mier na zemi. V ľuďoch dobrá vôľa. Chválime ťa, velebíme ťa. Klaniame sa ti, oslavujeme ťa. Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebesky, Bože, Otče, všemohúci Vládca, Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. Baránok Boží, Syn Otca, ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. Pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

Potom:

Ráč nás, Pane, v túto noc zachrániť od hriechu. Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné, nepohŕdaj dielom svojich rúk. Tebe patrí chvála, tebe patrí pieseň. Tebe, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, patrí sláva teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, * Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. * I v jedného Pána Ježiša Krista, * jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; * Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, * splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. * On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. * A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. * Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, * bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. * A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. * A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. * I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca [i Syna]. * Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. * V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. * Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov * a očakávam vzkriesenie mŕtvych * a život budúceho veku. Amen.

Kánon, 1. hlas Pieseň 1

Irmos: Tvrdého otroctva sa zbavil Izrael, nepriechodným (morom) prešiel ako po súši. A keď videl nepriateľa topiť sa, zaspieval pieseň Bohu, Dobrodincovi, čo zdvihnutou pravicou koná zázraky, lebo sa preslávil.

Refrén: Presvätá Bohorodička, zachráň nás.

V bázni užasli vodcovia anjelov, Kráľovná všetkého, chvália ťa a ospevujú: Každá rozumná bytosť ťa ospevuje pre tvoju dobrotu, lebo ty si Matka Stvoriteľa a logiku každej chvály si prevýšila, keď si Krista porodila.

Pod hladinu ma ponárajú nemilosrdné pokušenia, moji nepriatelia ma, bedára, sužujú, (preto) so slzami volám: Vystri svoju štedrú ruku z výsosti, vysloboď ma a skrze Tvoje modlitby mi daruj život bez trápení.

Sláva: Tajné prehrešenia mojej duše uzdrav liekom milosrdenstva a utíš telesné túžby, Bohorodička. Kopije a strely nepriateľov odvráť (odo mňa) a mocne ich vraz do (ich) sŕdc.

I teraz: Dávnu pastvinu, čo priniesla smrť ľuďom, panenské lono Kristovým narodením zničilo. Preto sa teraz všetko tvorstvo raduje, Prečistá, lebo bolo oživené a jednohlasne ospevuje tvojho Syna a Boha.

Pieseň 3

Irmos: Svojou múdrosťou ani bohatstvom nech sa nechvália smrteľníci, ale (svojou) vierou v Pána, keď správne sláviac vzývajú Krista Boha a neprestajne spievajú: Upevni ma na skale svojich prikázaní, Vládca.

Kedysi veľký Jakub zaspal na svojej ceste a uvidel anjelov zostupovať zvrchu rebríka. Zadivil sa nad tým a keď sa prebudil, teba, Panna, opísal ako dvere do nebies.

Starosťou o časné veci, bol som uvrhnutý do pokušení, ja úbohy, utápaný búrkami zvádzania na hriech. Preto k tebe volám: Ty, ktorá si porodila Boha a pozdvihla si našu silu, zachráň ma svojimi modlitbami.

Sláva: Z nebies si vystrel mocnú ruku, Kriste Kráľu všetkých vnímateľných i duchovných (stvorení), Ježišu môj polož hlavy nepriateľov k nohám, tých, čo Bohorodičku, Tvoju Matku, verne oslavujú.

I teraz: Kedysi bol Izaiáš očistený uhlíkom Ducha a nám jasne ohlásil, že Syn sa zrodí z tvojich prečistých útrob, prebohatá Panna. Jeho si v posledných dňoch pre moju spásu bez muža porodila.

Pieseň 4

Irmos: Keď Hbabkuk kedysi počul predivné zvesti o Tebe Kriste, od strachu zvolal: Z juhu príde Boh a svätý zostúpi z húštiny zatienenej hory, aby spasil pomazaných: sláva Tvojej moci, Pane.

Teba ako krásnu a najčestnejšiu medzi ženami, videl Vládca sveta vychádzať akoby z púšte, na rukách nesúcu Výhonok-Krista, Matka Božia, a vtedy prorocky zvolal: Sláva Tvojej moci, Pane.

Nakloň ku mne svoje ucho, dobrotivá, a pozri na moje nešťastie a množstvo mojich bied. K tebe, Vládkyňa, vzhliadam duchovným pohľadom a s plačom skláňam kolená, modlím sa a volám: Upokoj rozruch pokušení.

Sláva: Poznám ťa ako nezboriteľnú stenu, prosba ma k tebe privádza a ako tvoj sluha k tebe teraz prichádzam. Nepriateľské strely vidím ako detsky neúčinné, prebohatá. Preto v radosti volám: Sláva tomu, ktorého si porodila, Božia Matka!

I teraz: Moc najvyšieho zatienila ťa, Panna, skrze zostúpenie božského Ducha. A Pán, ktorý prevyšuje všetko tvorstvo, v tej chvíli znovu oživil telo i dušu, keď ich k sebe pripojil a prebýval v tej istej podstate.

Pieseň 5

Irmos: Tvoje neprístupné svetlo, Kriste, zažiarilo v srdciach tých, čo ťa verne ospevujú. Ty nám dávaš pokoj, čo prevyšuje rozum. Preto z noci nevedomosti bežíme vďaka tvojmu svetlu k (jasnému) dňu a teba, milujúci človeka, oslavujeme.

Kedysi ťa uvidel Daniel ako božskú a nerúbanú horu, všetkými ospevovaná, zvolal vopred zvestujúc: Z teba, Bohorodička, sa oddelí kameň, Kristus Spasiteľ sveta. My veriaci si ho teraz uctievame a teba vychvaľujeme, Božia Nevesta.

Do mnohých pokušení som upadol, ja nešťastný, v bolesti a s plačom srdca prosím, bez hanby ako tvoj sluha volám: Osloboď ma Bohorodička od súžení, ktoré obklopujú moje pokorenie a naplň ma veselosťou.

Sláva: Upokoj krutú búrku mojich vášní svojou mocnou modlitbou, dobrotivá, veď ty si Krista porodila bez bolestí (a vášní). Aby som žijúc s pokojnou dušou v ďalšom živote piesňami ospevoval teba.

I teraz: Povedz ako môžeš v náruči držat Boha? Ako kojíš toho, čo všetko drží v ruke, Panna všetkými oslavovaná? Ja ostávam čistá aj po pôrode, hovorí, keď som zrodila Krista Boha, ktorý odníme dlh Adama aj pramatky Evy.

Pieseň 6

Irmos: Celý som ovládaný nesmiernymi vášňami, vpadol som do útrob veľryby zla. Vyveď ma však zo skazy ako kedysi Jonáša, Bože, a skrze vieru mi daruj bezvášnivosť, aby som sa ti priniesol duchovnú obetu hlasom chvály a záchrany.

Neprestal si sedieť v lone Otca, predvečný Syn v lone Matky. V poslednom čase, hoci si pred vekmi s Otcom, vzišiel si z útrob Panny, aby si všetkých priviedol k nesmrteľnému životu skrze nevýslovnú dobrotu.

Zviazaný som v nešťastí putami nepriateľa a k verajám podsvetia som zvrhnutý, ach, beda mi. No ty sa predo mňa postav, zjaviac sa z neba, čistá Božia Služobníčka a svojimi modlitbami ma znova postav ako svojho služobníka a pomocnú ruku podaj tomu, ktorý ospevuje tvoj božský pôrod.

Sláva: Do jamy zániku som vpadol ja nešťastník, mnohé zvery ma obstupujú: ale ty, Vládkyňa, svojimi modlitbami odvráť ich kamene a uchráň svojho služobníka nedotknutého, lebo si nosila v lone Krista, kameň uholný.

I teraz: Kedysi zástup prorokov ohlasoval, Panna, predobrazy tvojho pôrodu: svetlý oblak, svietnik a čašu aj stôl, nebeskú rosu, chlieb a mannu, dvere aj prestol, kráľovský dvor, žezlo a raj, veď ty si Krista porodila.

Pane, zmiluj sa. (trikrát) Sláva, I teraz:

Sedalen, 1. hlas: Všetci ťa poznáme ako Matku Božiu, skutočnú Pannu, ktorá sa takou ukázala i po pôrode. S láskou prichádzame k tvojej dobrote, ty si zástankyňa nás hriešnych a teba sme získali ako záchranu v nešťastí, jediná celá nepoškvrnená.

Pieseň 7

Irmos: Ako cez komnatu prešli neznesiteľným plameňom pece mládenci, ktorí kedysi trpeli kvôli zbožnosti a tým jasne ukázali svoju svätosť a jednohlasne zaspievali prednesúc pieseň: Bože (našich) otcov, ty si požehnaný.

Predvečný kráčal prejdúc tvojimi nepriechodnými bránami, Kráľovná všetkých, ich pečate však zachoval celé a čisté. Ty si aj po pôrode (zostala) čistou. Preto voláme: Bože našich otcov, ty si požehnaný.

Do sedemnásobne rozpálej pece ma vhodili, pália ma nešťastne hriechy, čo mi chcú zahubiť dušu. Ale ty, dobrotivá Vládkyňa, zvlaž ma rosou svojich modlitieb, aby som volal: Požehnaný je Boh našich otcov.

Sláva: V utrpeniach som zostarol, napádaný neutíchajúcimi pokušeniami a trápeniami. Môj život došiel k súmrakom a ja nemám podiel na čnostiach, zožrala ma lenivosť. Ale volám k tebe, Vládkyňa: Potecha pozemšťanov, zmiluj sa nado mnou.

I teraz: Trojici v jednote slúžime správne ju oslavujúc a teba, Matka a Panna čistá, zvestujeme my pozemšťania ako tú, ktorá telesne porodila Boha. A božsky spievame: Bože našich otcov, ty si požehnaný.

Pieseň 8

Irmos: Zázrak presahujúci prirodzenosť kedysi zjavil obraz pece pokrytej rosou. Veď oheň, ktorý nespálil malé deti zjavuje Kristovo božské a bezsemenné narodenie z Panny. Preto ospevujúc voláme: Nech všetko tvorstvo velebí Pána a vyvyšuje ho po všetky veky.

Vždy pravdivé slovo kňaza predznamenalo nám tvoj pôrod, Panna: skutočne si porodila Božie Slovo, ale lono, ktorým prešiel Boh, nebolo porušené, Panna. Preto ťa radostne a jednohlasne ako Bohorodičku patrične ospevujeme a velebíme ako čistú po všetky veky.

Tŕnie, čo samo od seba vyrástlo v mojej duši, spáľ, Prečistá, božským ohňom, svojím príhovorom ma zodvihni k čnostiam, aby som prinášal plody pre Krista. Z Teba totiž vyrástol večne živý kvet, ktorý krášli všetko tvorstvo. Preto teba, Bohorodička, uctievame ako čistú po všetky veky.

Sláva: Bezbolestným uzdravením ma rýchlo obdaruj, Bohorodička, vpadol som totiž do trápenia a všelijakých bied. Domáham sa, ale ja kajúcnik, s plačom tvojho rýchleho zastávania sa: ponáhľaj sa ma teda oslobodiť a zachráň ma zo všetkých múk, aby som dobrorečiac ospevoval tvoj pôrod.

I teraz: Kedysi ťa predobrazila Áronova palica, ktorá začala klíčiť, Panna: veď ty jediná si porodila akoby z teba dieťa vzklíčilo a to bez muža, prijmúc teraz do svojho vnútra nebeský dážď. Preto vo veselosti a jednohlasne ťa patrične ospevujeme a vyvyšujeme ťa po všetky veky.

Pieseň 9

Irmos: Nevysloviteľné je tajomstvo Panny: Spoznávame ju ako samé nebo, cherubínsky prestol a komnatu plnú svetla, kde sídli Kristus Boh, ktorý všetko udržiava. Ju nábožne zvelebujeme ako Božiu rodičku.

Preslávne je tajomstvo Panny: Ten, ktorého nemôže pojať nadnebeská veľkoleposť, umiestnil sa v lone. Preto keď sme sa zišli, oslavujme ju a s vierou a radosťou ju velebme.

Vidiac teba, Nepoškvrnená, ako jedinú prevyšujúcu nebesá, Božiu žiaru, cherubínsky prestol, sieň i sväté lôžko; my pozemskí ťa vychvaľujeme a tým zvelebujeme Krista, nášho Boha, ktorého si zo svojich čistých bedier zrodila.

Sláva: Okolo mňa sú mnohé starostí a hriešne pokušenia ma napádajú, doráňaného ma do priepasti zhadzujú. preto ťa v horkosti srdca prosím: Presvätá Bohorodička získaj mi vyslobodenie.

I teraz: Daruj pokoj svetu, Kriste, na príhovor čistej Bohorodičky, zmárni silu nepriateľa, priprav pre nás neopísateľný pokoj, ktorý naveky udržíš.

Potom prednášame:

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kondák, 8. hlas

Zvedavou pravicou, Kriste Bože, * skúmal Tomáš tvoj životodarný bok. * Keď si však vošiel cez zatvorené dvere, ** s ostatnými apoštolmi volal: „Pán môj a Boh môj.”

Pane, zmiluj sa. (40x)

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x) Sláva: I teraz:

Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, * opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás, a tvoja tvár nech žiari nad nami.

Ľud: Amen.

Ak nie je, prednášaj:

Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

A nasleduje prosebná modlitba k Presvätej Bohorodičke:

Nepoškvrnená, nevinná, neporušená, prečistá Panna, Božia nevesta, Vládkyňa, ty si priniesla ľuďom Boha Slovo svojím preslávnym pôrodom a zjednotila si padlú prirodzenosť nášho pokolenia s nebom; beznádejných jediná nádej a pomocnica porazených, rýchla zástankyňa tých, ktorí sa k tebe utiekajú, a útočisko všetkých kresťanov. Neodkláňaj sa odo mňa hriešneho a poškvrneného nečistými myšlienkami, slovami a skutkami, sám som sa stal nepotrebným, bol som sluhom slastí, nedbalosti a lenivosti. No ty, Matka Boha milujúceho ľudí, zmiluj sa z lásky k človeku nado mnou hriešnym a márnotratným, a prijmi moju modlitbu, ktorú ti prinášajú hriešne ústa, a pros svojho Syna a nášho Vládcu i Pána. Objím ho svojím materinským objatím, aby aj mne otvoril láskavé milosrdenstvo svojej dobroty, aby prehliadol moje nespočetné hriechy, aby ma obrátil na pokánie a aby som pevne plnil jeho príkazy. Vždy sa ma zastaň, lebo si milostivá a milosrdná, dobrotivá a horlivá zástankyňa i pomocnica v tomto čase. Odožeň pluky protivníkov a veď ma k spáse. V čase môjho odchodu ochráň moju hriešnu dušu a odožeň ďaleko od nej temné obrazy zlých démonov; a keď príde hrozný deň spravodlivého súdu, zbav ma večných múk a urob ma dedičom nevýslovnej slávy tvojho Syna a nášho Boha. Nech ju dosiahnem, Vládkyňa moja, presvätá Bohorodička, tvojím prostredníctvom a ochranou. Milosťou i láskou k ľuďom, tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorému patrí všetka sláva, česť a poklona s jeho Otcom, ktorý nemá počiatku, spolu s jeho presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Modlitba k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi:

A daruj nám, Vládca, odoberajúcim sa na odpočinok, pokoj pre dušu i telo, ochráň nás od temného hriešneho spánku a od každej temnej nočnej slasti. Utíš búrku hriechov, uhas páliace strely zlého, ktorými nám chce škodiť, umenši túžby nášho tela a uspi všetky viditeľné pozemské márnosti. A daruj nám, Pane, triezvy rozum a čistú myseľ, zdržanlivé srdce, pokojný spánok, uchránený od rôznych podôb satana. Zodvihni nás v čase modlitby, upevnených v tvojich prikázaniach. Nech stále pamätáme na tvoje rozhodnutia. Daruj nám milosť celonočnej oslavy, aby sme ospevovali, požehnávali a slávili tvoje prečestné a veľkolepé meno Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Preslávna vždy Panna, Bohorodička, prijmi naše modlitby a prines ich svojmu Synovi a nášmu Bohu, nech kvôli tebe spasí naše duše.

Moja nádej je Otec, moje útočisko je Syn a náš ochranca je Svätý Duch, Svätá Trojica, sláva tebe.

Tropáre, 6. hlas:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * „Zmiluj sa nad nami.“

Sláva:

Pane, zmiluj sa nad nami, * veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz:

Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si záchrana kresťanského rodu.

(Ak je prítomný kňaz alebo diakon, prednáša túto ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (12x)

Sláva, i teraz:)

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x)

Prosme, aby naše mesto (alebo obec, alebo svätý dom) i ostatné mestá, obce a celá krajina boli uchránené od hladu, pohrôm, zemetrasenia, povodní, krupobitia, ohňa, meča, vpádu nepriateľa a vzájomného nepriateľstva. Nech náš milostivý, blahosklonný, láskavý, dobrý a človeka milujúci Boh odvráti od nás všetok svoj hnev, ktorý si zaslúžime, a nech nás zbaví svojho budúceho spravodlivého rozhorčenia a zmiluje sa nad nami.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (12x)

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme, i tých, čo sú ďaleko na mori; milosrdný Vládca, odpusť nám milostivo naše hriechy a zmiluj sa nad nami, lebo si milosrdný a láskavý Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

Prepustenie:

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Ak sa nemodlí kňaz, berieme: Sláva i teraz: Pane, zmiluj sa (3x) Požehnaj. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

Pri súkromnej modlitbe prednášame po prepustení túto modlitbu až po Amen, ďalej už nie. Pri spoločnej modlitbe ju vynechávame a modlíme sa hneď od Požehnajte ma:

Tým, ktorí nás nenávidia a krivdia nám, odpusť, Pane, milujúci človeka. Tým, ktorí nám preukazujú dobro, odplať dobrom. Našim bratom (a sestrám), a príbuzným daruj to, čo si prosia na spásu a večný život. Chorých navštív a dopraj im zdravie. Sprevádzaj plaviacich sa po mori a buď pri putujúcich. Bojuj po boku tých, ktorí spravujú našu krajinu. Daruj odpustenie hriechov tým, ktorí nám slúžia a milujú nás, a zmiluj sa vo svojom veľkom milosrdenstve nad tými, ktorí nás nehodných prosili o modlitby. Spomeň si, Pane, na našich zosnulých otcov a bratov (a sestry), a daruj im pokoj tam, kde svieti svetlo tvojej tváre. Spomeň si, Pane, na našich prenasledovaných bratov (a sestry), a zbav ich každého útoku. Spomeň si, Pane, na darcov a dobrodincov v tvojich svätých cirkvách a daruj im to, čo si prosia na spásu a večný život. Spomeň si, Pane, aj na nás, tvojich pokorných, hriešnych a nehodných služobníkov. Osvieť náš rozum svetlom tvojej múdrosti a veď nás po ceste tvojich prikázaní, na príhovor našej prečistej Vládkyne Bohorodičky Márie, vždy Panny, a všetkých tvojich svätých, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.

Po prepustení sa kňaz skláňa pred modliacimi sa hovoriac:

Požehnajte ma, úctyhodní otcovia a bratia (i sestry), a odpustite mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) i po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

A všetci spolu odpovedajú:

Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, úctyhodný otče.

Potom sa všetci spoločne skláňajú pred predstaveným alebo kňazom a prosia o odpustenie:

Požehnaj ma, úctyhodný otče, a odpusť mne hriešnemu, čím som zhrešil v tento deň (alebo túto noc ) a po všetky dni svojho života, slovom, skutkom či myšlienkou, alebo všetkými mojimi zmyslami duchovnými, či telesnými.

Predstavený alebo kňaz odpovedá:

Boh nech vám svojou milosťou odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami všetkými.

Modlime sa za nášho Svätého Otca, veľkňaza všeobecnej Cirkvi (povie meno), rímskeho pápeža.

Ľud: Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za tých, čo spravujú našu krajinu.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno).

Boh nech ho spasí a zmiluje sa nad ním.

Modlime sa za všetkých katolíckych biskupov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za šľachetných zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu ).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

[ Modlime sa za našich úctyhodných otcov, protoarchimandritu (povie meno), archimandritu (povie meno), protoigumena (povie meno), igumena (povie meno).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi. ]

Modlime sa za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov (a sestry) v Kristovi.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslaných a za tých, ktorí sú vzdialení.

Boh nech ich ochraňuje a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za našich dobrodincov.

Boh nech im to vynahradí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo tomto svätom dome ).

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za tých, ktorí nás nenávidia, a za tých, ktorí nás milujú.

Boh nech im odpustí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za vyslobodenie zajatých.

Boh nech ich vyslobodí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za cestujúcich.

Boh nech ich sprevádza na ich ceste.

Modlime sa za chorých a trpiacich.

Boh nech ich pozdvihne a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za zarmútených a väznených.

Boh nech ich navštívi a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za všetkých pravoverných kresťanov.

Boh nech ich spasí a zmiluje sa nad nimi.

Modlime sa za hojnosť plodov zeme.

Boh nech rozmnoží plody zeme.

Ak je nedeľa alebo veľký svätý, kňaz tu končí slovami: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Ak nie je nedeľa či veľký svätý, pokračuje:

Spomeňme si na zbožných predstaviteľov našej vlasti.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na zakladateľov tohto svätého chrámu (alebo tohto svätého domu ).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich rodičov a príbuzných.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na našich zosnulých otcov a bratov (i sestry).

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tých, ktorí zahynuli pri obrane katolíckej viery.

Boh nech si na nich spomenie a daruje im pokoj.

Spomeňme si na tu pochovaných a zapísaných i na všetkých pravoverných kresťanov.

Večná im pamiatka.

Kňaz: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen. Ornament