Nedeľa 16.6.

Nedeľa 4. týždňa po Päťdesiatnici

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup