Sobota 18.5.

Sobota pred Päťdesiatnicou – zádušná

Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci
Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien