Piatok 17.5.

Ukončuje sa sviatok Nanebovstúpenia

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka