Nedeľa 28.4.

Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke

Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián
Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Náš otec svätý Cyril, turovský biskup