Nedeľa 25.2.

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu

Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup